Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9170-1:2008

Medicinska gassystem - Del 1: Gasuttag för komprimerade medicinska gaser och vakuum (ISO 9170-1:2008)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9170-1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9170-1:2008

Medicinska gassystem - Del 1: Gasuttag för komprimerade medicinska gaser och vakuum (ISO 9170-1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This part of ISO 9170 applies to:
a) terminal units intended for use in medical gas pipeline systems in accordance with ISO 7396-1, for use with the following medical gases:
-- oxygen;
-- nitrous oxide;
-- medical air;
-- carbon dioxide;
-- oxygen/nitrous oxide mixture [50 %/50 % (by volume)];
b) terminal units intended for use in medical gas pipeline systems in accordance with ISO 7396-1, for use with the following gases and services:
-- oxygen-enriched air;
-- air for driving surgical tools;
-- nitrogen for driving surgical tools;
-- vacuum.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Ventiler Allmänt (23.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9170-1:2008

Medicinska gassystem - Del 1: Gasuttag för komprimerade medicinska gaser och vakuum (ISO 9170-1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum (ISO 9170-1:2008)

Artikelnummer: STD-66871

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-11

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 737-1

Ersätts av: SS-EN ISO 9170-1:2020