Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11990-2:2014

Lasrar och lasertillbehör - Bestämning av resistensen hos trakealtuber mot påverkan av laserstrålning - Del 2: Trakealtubskuffar (ISO 11990-2:2010)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11990:2018

Omfattning
ISO 11990-2:2010 specifies a method of testing the continuous wave (cw) resistance of the cuff regions of tracheal tubes designed to resist ignition by a laser. Other components of the system, such as the inflation system and shaft are outside the scope of ISO 11990-2:2010.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning Laser


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010)

Artikelnummer: STD-104315

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-07

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11990-2:2010

Ersätts av: SS-EN ISO 11990:2018