Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9713:2004

Neurokirurgiska implantat - Självstängande intrakraniella aneurysmklämmor (ISO 9713:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9713:2009
Omfattning
This International Standard describes characteristics of self-closing aneurysm clips intended for permanent intracranial implantation and specifies requirements for their marking, packaging, sterilization and for labelling and accompanying documentation. In addition it gives a method for the measurement of closing force. This International Standard is not applicable to malleable clips, or clips intended to be used during the course of surgery and removed before wound closure (temporary clips).

Ämnesområden

Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-36557

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-18

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN ISO 9713:2009