Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6401:2004

Plast - Hartser av homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid - Bestämning av kvarvarande vinylkloridmonomer - Metod med gaskromatografi (ISO 6401:1985)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6401:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6401:2004

Plast - Hartser av homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid - Bestämning av kvarvarande vinylkloridmonomer - Metod med gaskromatografi (ISO 6401:1985)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of residual vinyl chloride monomer in homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride.
For the purpose of this International Standard, the field of application is limited to these homopolymer and copolymer resins, but the method is also applicable to materials and articles made from the resins.
The lower limit of detection is dependent on the extent to which impurities in the solvent interfere. Use of the solvent specified ensures that 0,5 mg/kg can be detected but 0,2 mg/kg can be detected if interference is sufficiently low.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6401:2004

Plast - Hartser av homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid - Bestämning av kvarvarande vinylkloridmonomer - Metod med gaskromatografi (ISO 6401:1985)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of residual vinyl chloride monomer - Gas chromatographic method (ISO 6401:1985)

Artikelnummer: STD-37950

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-19

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN ISO 6401:2008