Standard Svensk standard · SS-ISO 6427:2013

Plast - Bestämning av extraherbara ämnen med organiska lösningsmedel (ISO 6427:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6427:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6427:2013

Plast - Bestämning av extraherbara ämnen med organiska lösningsmedel (ISO 6427:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6427:2013 specifies methods for the determination of components in plastics that can be extracted by hot organic liquids near their boiling points. For one special case, a so-called cold-extraction method is given.
The extractable components can be monomers, oligomers, polymers, plasticizers, stabilizers, etc. The kind and percentage of extractable matter influence the properties of plastics.
The recommended extraction liquid depends on the type of plastic and on the purpose of the determination. The extracted amounts of special constituents are often not quantitative in the sense of analytical chemistry.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6427:2013

Plast - Bestämning av extraherbara ämnen med organiska lösningsmedel (ISO 6427:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of matter extractable by organic solvents (conventional methods) (ISO 6427:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-88970

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-05

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 6427:2014