Standard Svensk standard · SS-ISO 22007-3:2009

Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet - Del 3: Temperaturvågsanalysmetod (ISO 22007-3:2008, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22007-3:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22007-3:2009

Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet - Del 3: Temperaturvågsanalysmetod (ISO 22007-3:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 22007 specifies a temperature wave analysis method for the determination of the thermal diffusivity of thin films and plates of plastics in the through-thickness direction. The method can be used on plastics in either the solid or molten state, and having either an isotropic or an orthotropic structure.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22007-3:2009

Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet - Del 3: Temperaturvågsanalysmetod (ISO 22007-3:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 3: Temperature wave analysis method (ISO 22007-3:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-70062

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-22

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 22007-3:2012