Standard Svensk standard · SS-ISO 9665

Lim - Animaliska lim - Metoder för provtagning och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Lim (83.180) Bygg och trälim (83.181)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Adhesives - Animal glues - Methods of samplin and testing

Artikelnummer: STD-23688

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-09-25

Antal sidor: 26