Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10365

Lim - Beteckningar för de vanligaste brottyperna (ISO 10 365:1992)

Status: Gällande

Ämnesområden

Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Adhesives - Designation of main failure patterns (ISO 10 365:1992)

Artikelnummer: STD-17679

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 8