Standard Svensk standard · SS-EN 302-8:2017

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 8: Statiskt lastprov på multipla limfogar hos provkroppar vid skjuvning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 302-8:2017

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 8: Statiskt lastprov på multipla limfogar hos provkroppar vid skjuvning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the ability of adhesive bonds to resist static load. It is applicable to adhesives used in load bearing timber structures. It is suitable for the following applications: a) for assessing the compliance of adhesives according to EN 301, EN 15425 and EN 16254; b) for assessing the suitability and quality of adhesives for load-bearing timber structures; c) for assessing the effect on the bond strength resulting from constant load at different climate conditions. This method is intended primarily to obtain performance data for the classification of adhesives for load bearing timber structures according to their suitability for use in defined climatic environments. This method is not intended to provide data for structural design, and does not necessarily represent the performance of the bonded member in service.

Ämnesområden

Lim (83.180) Bygg och trälim (83.181)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 302-8:2017

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 8: Statiskt lastprov på multipla limfogar hos provkroppar vid skjuvning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel: Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 8: Static load test of multiple bond line specimens in compression shear

Artikelnummer: STD-8024886

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15416-2:2007