Standard Svensk standard · SS-EN 438-2:2016

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) - Del 2: Bestämning av egenskaper

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 438-2:2016/A1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 438-2:2016

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) - Del 2: Bestämning av egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 5 024 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the methods of test for determination of the properties of high-pressure decorative laminates as defined in Clause 3. These methods are primarily intended for testing the sheets specified in EN 438-3, EN 438-4, EN 438-5, EN 438-6, EN 438-8, and EN 438-9. The precision of the test methods, specified in this European Standard, is not known because inter-laboratory data are not yet available. When inter-laboratory data will be obtained, precision statements will be added to the test method at the following revision. For those test methods having an end point determination based on subjective judgement, it is not meaningful to make a statement of precision.

Ämnesområden

Plastlaminatskivor (83.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 438-2:2016

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) - Del 2: Bestämning av egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 5 024 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination of properties

Artikelnummer: STD-8019224

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-02-29

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-EN 438-2:2005