Standard Svensk standard · SS-ISO 15105-1

Plast - Film och folie - Bestämning av gastransmissionshastighet - Del 1: Tryckdifferentierad metod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15105-1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15105-1

Plast - Film och folie - Bestämning av gastransmissionshastighet - Del 1: Tryckdifferentierad metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15105 specifies a method for determining the gas transmission rate of any plastic material in the form of film, sheeting, laminate, co-extruded material or flexible plastic-coated material under a differential pressure.

Ämnesområden

Film och ark (83.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15105-1

Plast - Film och folie - Bestämning av gastransmissionshastighet - Del 1: Tryckdifferentierad metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Film and sheeting - Determination of gas-transmission rate - Part 1: Differential-pressure method

Artikelnummer: STD-34712

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-31

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-ISO 15105-1:2009