Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20504:2016

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method for compressive behaviour of continuous fibre-reinforced composites at room temperature (ISO 20504:2006)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 20504:2019

Omfattning
This International Standard describes procedures for determination of the compressive behaviour of ceramic matrix composite materials with continuous fibre reinforcement at room temperature. This method applies to all ceramic matrix composites with a continuous fibre reinforcement, uni-directional (1D), bi-directional (2D) and tri-directional (xD, with 2

Ämnesområden

Konstruktionskeramer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method for compressive behaviour of continuous fibre-reinforced composites at room temperature (ISO 20504:2006)

Artikelnummer: STD-8020213

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-25

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 658-2

Ersätts av: SS-EN ISO 20504:2019