Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22000:2005

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22000:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22000:2005

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Från jord till bord, från grep till gaffel. Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 22000:2005, är den första standarden för livsmedelsindustrin som omfattar alla aktörer i livsmedelskedjan, bland annat

  • foder- och primärproducenter
  • tillverkare av ingredienser och färdiga livsmedel
  • detaljhandeln
  • cateringföretag.

Standarden fastställer kraven för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Den kan tillämpas oberoende av andra standarder för ledningssystem och införas parallellt eller tillsammans med andra liknande krav på ledningssystem.

Just nu pågår revidering av standard SS-EN ISO 22000, och publicering av den nya utgåvan planeras till sommaren 2018.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är ett effektivt redskap för dig som i din verksamhet månar om att uppnå och säkerställa en säker hantering och produktion genom hela livsmedelskedjan, ända fram till konsumtionstillfället. Den ger dig goda förutsättningar att identifiera och hantera de livsmedelssäkerhetsfaror som kan uppstå genom hela livsmedelskedjan.

Genom att använda standarden bidrar du dessutom till att på en global nivå harmonisera kraven för hantering av livsmedelssäkerhet. Standarden är särskilt avsedd att tillämpas av organisationer som söker ett mer fokuserat, sammanhängande och integrerat ledningssystem för livsmedelssäkerhet än vad lagen normalt föreskriver.

Omfattning
Denna standard anger krav för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Med hjälp av ledningssystemet kan organisationer i livsmedelskedjan visa att de har styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerhet så att livsmedel kommer att vara säkra när de konsumeras. Standarden kan användas av alla organisationer, oavsett storlek, som ingår i, eller samverkar med livsmedelskedjan och som vill införa ett system som genomgående bidrar till säkra produkter. För att uppfylla kraven i denna standard kan interna eller externa resurser användas. Denna standard specificerar krav som gör det möjligt för en organisation: a) att planera, införa, driva, vidmakthålla och uppdatera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet vilket gör det möjligt för organisationen att leverera produkter som, vid avsedd användning, är säkra för konsumenter, b) att visa att man uppfyller för verksamheten avsedda författningskrav på livsmedelssäkerhet, c) att bedöma och utvärdera krav från kunder och visa att man uppfyller sådana kundkrav rörande livsmedelssäkerhet som man ömsesidigt kommit överens om i syfte att öka kundtillfredställelsen, d) att kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor effektivt med leverantörer, kunder och berörda intressenter i livsmedelskedjan, e) att säkerställa att organisationen uppfyller sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet, f) att visa berörda intressenter att man uppfyller policyn och g) att söka certifiering eller registrering av sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom en extern organisation, eller utföra egen avstämning eller egendeklaration om överensstämmelse gentemot denna standard.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Livsmedelstekniska processer (67.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22000:2005

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för livsmedelssäkerhet, SIS/TK 435/AG 01

Internationell titel: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)

Artikelnummer: STD-40768

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-19

Antal sidor: 84

Ersätts av: SS-EN ISO 22000:2019