Standard Svensk standard · SS-EN 13290-2

Space project management - General requirements - Part 2: Project breakdown structure

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 16601-10:2015

Ämnesområden

System för rymdkommunikation (49.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Space project management - General requirements - Part 2: Project breakdown structure

Artikelnummer: STD-30347

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-08

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 16601-10:2015