Standard Svensk standard · SS-ISO 8775

Flyg- och rymdteknik - Anslutning för påfyllning av syrgas i vätskesystem (ny typ) - Mått (tumserie)

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080) Marktjänst- och underhållsutrustningar (49.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Aerospace - Gaseous oxygen replenishment connection for use in fluid systems (new type) - Dimensions (Inch series)

Artikelnummer: STD-8327

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-04-26

Antal sidor: 4