Standard Svensk standard · SS-EN 3456:2012

Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled — a = 6 mm

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) Annealed Sheet and strip, hot rolled a = 6 mm

Ämnesområden

Titan (49.025.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled — a = 6 mm

Artikelnummer: STD-86870

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-07-27

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 3456:2009