Standard Svensk standard · SS-EN 2450:2018

Flyg- och rymdteknik - Stål 31Ni10 - 1230 MPa = Rm = 1420 MPa - Stänger - De = 40 mm

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements relating to: Steel 31Ni10 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa Bars De ≤ 40 mm for aerospace applications. The ASD STAN designation of this material is FE-PL73.

Ämnesområden

Stål (49.025.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Steel 31Ni10 - 1 230 MPa = Rm = 1 420 MPa - Bars - De = 40 mm

Artikelnummer: STD-80008793

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 20