Standard Svensk standard · SS-EN 3094:2017

Flyg- och rymdteknik – Förseglingsmedel – Provningsmetod – Bestämning av appliceringstid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies two methods for the determination of the application time of sealants.

Ämnesområden

Övrigt (49.025.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029832

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-24

Antal sidor: 16