Standard Ikraftsättning · SS-EN 3026

Flyg- och rymdteknik - Provningsmetod för torrsmörjfilm - Korrosionsprovning på provstycken av stål

Status: Gällande

Ämnesområden

Flyg- och rymdteknik. Material Allmänt (49.025.01) Smörjmedel (75.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Aerospace series - Test method for dry film lubricants - Corrosion test on steels specimens

Artikelnummer: STD-15227

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-08-12

Antal sidor: 0