Standard Svensk standard · SS-EN 4641-101:2015

Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 101: Tight structure 62,5 µm core GI fibre 0,9 mm outside diameter - Product standard

Status: Gällande

Omfattning
This product standard specifies the general characteristics, conditions for qualification, acceptance and quality assurance for a fibre optic cable with a 62,5/125 µm Graded Index fibre core, 0,9 mm outside diameter and of tight buffer construction, for inside wiring applications.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 101: Tight structure 62,5 µm core GI fibre 0,9 mm outside diameter - Product standard

Artikelnummer: STD-8013639

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-07

Antal sidor: 24