Standard Svensk standard · SS-EN 4289:2019

Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering AL-P7175 - Smidesämnen

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7175 Forging stock for aerospace applications.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Aluminium (49.025.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175- Forging stock

Artikelnummer: STD-80010767

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-04

Antal sidor: 20