Standard Svensk standard · SS-EN 12864/A3:2009

Gasutrustning - Icke-justerbara lågtrycksregulatorer med max utloppstryck 200 mbar, och max kapacitet 4 kg/h, med ingående säkerhetsdon för butan, propan jämte blandningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16129:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12864/A3:2009

Gasutrustning - Icke-justerbara lågtrycksregulatorer med max utloppstryck 200 mbar, och max kapacitet 4 kg/h, med ingående säkerhetsdon för butan, propan jämte blandningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tryckregulatorer (23.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12864/A3:2009

Gasutrustning - Icke-justerbara lågtrycksregulatorer med max utloppstryck 200 mbar, och max kapacitet 4 kg/h, med ingående säkerhetsdon för butan, propan jämte blandningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures

Artikelnummer: STD-70471

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 12864

Ersätts av: SS-EN 16129:2013