Standard Svensk standard · SS-EN 61514-2

Industriell processtyrning - Del 2: Metoder för utvärdering av prestanda hos intelligenta ventillägesställare med pneumatisk utgång, monterade på ventilens ställdon

Status: Gällande

Ämnesområden

Ventiler Allmänt Kägelventiler Kulventiler Slidventiler Tryckregulatorer Backventiler Övriga ventiler Mätning och styrning av industriella processer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Industrial process control systems - Part 2: Methods of evaluating the performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs mounted on an actuator valve assembly

Artikelnummer: STD-3335910

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-11-13

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 61514-2