Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11120/A1:2013

Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa storflaskor av stål, för transport av komprimerad gas, med vattenkapacitet mellan 150 l och 3000 l - Konstruktion, tillverkning och provning - Tillägg 1: Krav på utformning av tuber för försprödande gaser (EN ISO 11120:1999/Amd 1:2013)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11120:2015

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes for compressed gas transport, of water capacity between 150 l and 3000 l - Design construction and testing - Amendment 1: Requirements for design of tubes for embrittling gases (EN ISO 11120:1999/Amd 1:2013)

Artikelnummer: STD-98789

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-21

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 11120

Ersätts av: SS-EN ISO 11120:2015