Standard Svensk standard · SS-EN 12755

Gasflaskor - Förutsättningar för fyllning av gasflaskpaket för acetylen

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13088:2012

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27978

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Antal sidor: 18

Ersätts av: SS-EN ISO 13088:2012