Standard Svensk standard · SS 2262:2005

Gasflaskor - Ventilanslutningar för gasolflaskor

Status: Upphävd

Omfattning
Standarden omfattar ventiler för gasol, vissa huvudmått för dessa, anslutning mot gasflaskan och mått på ventilutloppen. Tre typer av ventiler omfattas: — Typ A Självstängande ventil för gasolflaskor under 5 kg — Typ B Självstängande påsticksventil för gasolflaskor fr. o. m. 5 kg — Typ C Manuell ventil med invändig gänganslutning (POL)

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Valve connections for LPG cylinders

Artikelnummer: STD-39313

Utgåva: 3

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 6

Ersätter: SS 2262