Standard Svensk standard · SS-EN 13799:2012

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Innehållsmätare för gasoltankar

Status: Gällande

Ämnesområden

Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85955

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-02

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13799/AC:2007 , SS-EN 13799