Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8780-2

Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 2: Dispersion using an oscillatory shaking machine (ISO 8780-2:1990)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10) Lösningsmedel (87.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 2: Dispersion using an oscillatory shaking machine (ISO 8780-2:1990)

Artikelnummer: STD-16950

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-06-30

Antal sidor: 0