Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 787-24

General methods ot test for pigments and extenders - Part 24: Determination of relative tinting strength of coloured pigments and relative scattering power of white pigments - Photometric methods (ISO 787-24:1985)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: General methods ot test for pigments and extenders - Part 24: Determination of relative tinting strength of coloured pigments and relative scattering power of white pigments - Photometric methods (ISO 787-24:1985)

Artikelnummer: STD-17117

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-08-25

Antal sidor: 0