Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 787-18

General methods of test for pigments and extenders - Part 18: Determination of residue on sieve - Mechanical flushing procedure (ISO 787-18:1983)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10) Lösningsmedel (87.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 18: Determination of residue on sieve - Mechanical flushing procedure (ISO 787-18:1983)

Artikelnummer: STD-17114

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-08-25

Antal sidor: 0