Standard Svensk standard · SS-EN 563/A1/AC:2000

Maskinsäkerhet - Temperaturer för beröringsytor - Ergonomiska data för bestämning av temperaturgränsvärden för heta ytor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13732-1:2006

Ämnesområden

Ergonomi - Termiskt klimat (12.030) Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (14.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Safety of machinery - Tempertures of touchable surfaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

Artikelnummer: STD-28623

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-15

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 563/A1

Ersätts av: SS-EN ISO 13732-1:2006