Standard Svensk standard · SS-EN 894-3

Maskinsäkerhet - Ergonomiska krav för utformningen av displayer och manöverdon - Del 3: Kontrollmanöverdon

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 894-3+A1:2008

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180) Ergonomi (14.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators

Artikelnummer: STD-28267

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-30

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 10222-5

Ersätts av: SS-EN 894-3+A1:2008