Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12241:2008

Värmeisolering av installationer - Beräkningsregler (ISO 12241:2008)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives rules for the calculation of heat-transfer-related properties of building equipment and industrial installations, predominantly under steady-state conditions. This International Standard also gives a simplified approach for the treatment of thermal bridges.

Ämnesområden

Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Värmeisolering (91.120.10) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66786

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-07-04

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN ISO 12241