Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12799:2019

Kärnenergi - Bestämning av kvävehalt i sintrade kutsar av UO2, (U,Gd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inertgas och konduktivitetsmätning (ISO 12799:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12799:2019

Kärnenergi - Bestämning av kvävehalt i sintrade kutsar av UO2, (U,Gd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inertgas och konduktivitetsmätning (ISO 12799:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 12799:2015 describes a procedure for measuring the nitrogen content of UO2, (U,Gd)O2, and (U,Pu)O2 pellets. Nitrogen in nuclear fuel may be present either as elemental nitrogen or chemically combined in the form of nitrogenous compounds. The technique described herein serves to determine the total content of nitrogen excluding those compounds whose decomposition temperature is above 2 200 °C (most notably Pu and U nitrides).

Ämnesområden

Klyvbara material (27.120.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12799:2019

Kärnenergi - Bestämning av kvävehalt i sintrade kutsar av UO2, (U,Gd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inertgas och konduktivitetsmätning (ISO 12799:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Nuclear energy - Determination of nitrogen content in UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 12799:2015)

Artikelnummer: STD-80012530

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-06-18

Antal sidor: 20