Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60953-2

Ångturbiner - Garantiprovning - Del 2: Metod B, Stort noggrannhetsområde för olika turbintyper och turbinstorlekar

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18676

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-14

Antal sidor: 0