Standard Svensk standard · SS-ISO 13600

Tekniska energisystem - Grundläggande begrepp

Status: Gällande

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Technical energy systems - Basic concepts

Artikelnummer: STD-24394

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-22

Antal sidor: 25