Standard Svensk standard · SS-EN 50467

Järnvägstillämpningar - Rullande materiel - Elektriska anslutningsdon, krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Stickproppar, uttag (29.120.30) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3334983

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-15

Antal sidor: 43