Standard Svensk standard · SS-EN 50467

Järnvägstillämpningar - Rullande materiel - Elektriska anslutningsdon, krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Stickproppar, uttag Rälsfordon Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Rolling stock - Electrical connectors, requirements and test methods

Artikelnummer: STD-3334983

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-15

Antal sidor: 43