Standard Svensk standard · SS-EN 50122-2

Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 2: Åtgärder för att motverka inverkan från läckströmmar orsakade av likströmsbanor

Status: Gällande

Ämnesområden

Säkringar och övriga överströmsskydd (29.120.50) Elfordonsutrustning (29.280) Järnvägsteknik Allmänt (45.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3334610

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-02-09

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-EN 50122-2 C 1 , SS-EN 50122-2 , SS-EN 50122-2 A 1