Standard Svensk standard · SS 24203

Byggnadsfysik - Masstransport - Storheter och enheter

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9346

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Building physics - Mass transfer - Quantities andunits

Artikelnummer: STD-9256

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-10-17

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN ISO 9346