Standard Svensk standard · SS 21550

Värmeisolering - Porösa isolermaterial - Bestämning av permeabilitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5546

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-05-20

Antal sidor: 4