Standard Svensk standard · SS 24230

Värmeisolering - Plåtkonstruktioner med köldbryggor - Beräkning avvärmemotstånd

Status: Upphävd

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189

Internationell titel: Thermal insulation - Sheet metal constructions with thermal bridges - Calculation of thermal resistance

Artikelnummer: STD-8565

Utgåva: 2

Fastställd: 1989-10-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 24230