Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-14:2004/AC:2009

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 14: Ytterligare krav och vägledning för fältmätning (ISO 140-14:2004/Cor 1:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16283-3:2016 , SS-EN ISO 16283-2:2015 , SS-EN ISO 16283-1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-14:2004/AC:2009

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 14: Ytterligare krav och vägledning för fältmätning (ISO 140-14:2004/Cor 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Akustik (92.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-14:2004/AC:2009

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 14: Ytterligare krav och vägledning för fältmätning (ISO 140-14:2004/Cor 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 14: Guidelines for special situations in the field (ISO 140-14:2004/Cor 1:2007)

Artikelnummer: STD-69621

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-08

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 140-14:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 16283-3:2016 , SS-EN ISO 16283-2:2015 , SS-EN ISO 16283-1:2014