Standard Svensk standard · SS 25268

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 25268:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25268

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden anger samordnade krav som bör ställas på luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudnivå inomhus från installationer, ljudnivån inomhus från trafik, ljudnivån vid uteutrymmen samt efterklangstid/ljudabsorption i olika typer av lokaler i byggnader. De lokaltyper som omfattas är vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshemslokaler, kontorslokaler och lokaler i hotell.
För de olika lokaltyperna anges fyra ljudklasser; A, B, C och D (vilka ej skall förväxlas med Absorptionsklass, se bilaga B). Klass A är den bästa och Klass D den sämsta. Klasserna kan beskrivas på följande sätt:
Ljudklass A ger mycket hög ljudstandard.
Ljudklass B ger hög ljudstandard.
Ljudklass C överensstämmer i de flesta fall med praxis och i förekommande fall med äldre normkrav enligt NR Boverkets nybyggnadsregler BFS 1988:18, KBS Byggnadsstyrelsens anvisningar 10:3 1975 "Normer för kontorsbyggnader" samt SPRI Sjukvårdens utvecklingsinstituts råd 5:24 1976 "Akustik i sjukvårdsbyggnader".
Ljudklass D representerar låg lju

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25268

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels

Artikelnummer: STD-30393

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 17

Finns även på: SS 25268

Ersätts av: SS 25268:2007