Standard Svensk standard · SS 25267

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 25267
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden klassindelar krav som bör ställas på luftljudisolering, stegljudisolering, ljudnivån på uteplats samt efterklangstid i olika typer av byggnader. I denna standard behandlas bostäder. Övriga byggnader kommer att behandlas i kommande svenska standarder. De olika kraven delas in i fyra klasser. Klassindelningen skall baseras på genomförda mätningar enligt gällande svensk standard. Förslagen i bilagorna är endast vägledande och kan ej användas för klassning. De minimikrav som idag tillämpas av myndigeheter och konsulter finns i klass C. Klass A är den bästa och klass D den sämsta klassen. ANM 1 - Kraven i klass C säkerställer att en majoritet av de boende inte störs. Kraven uppfattas dock som otillräckliga av ca 20% av de boende. Genom att tillämpa de bättre klasserna kan andelen störda boende minskas. Den lägre klassen D gör det möjligt att klasindela även de äldre bostäder som av olika skäl inte kan uppfylla klass C. ANM 2 - Kontrollmätning av byggnad bör vara baserad på stickprov. Mätning bör ske i minst 5% av rummen, dock minst 3 mätningar per konstruktionstyp. Men konstruktionstyp avses skiljekonstruktion + flankerade konstruktioner. Detta bör gälla för både steg- och luftljud. Enskilda bostäder i byggnad kan också klassas om de har blivit individuellt uppmätta.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Building acoustics - Sound classification of rooms - Dwellings

Artikelnummer: STD-17890

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-13

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS 25267