Standard Svensk standard · SS 25264

Byggakustik - Mätning av efterklangstid i rum - Fältprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3382-2:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25264

Byggakustik - Mätning av efterklangstid i rum - Fältprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs en metod för mätning av efterklangstid i rum. Metoden är främst avsedd att användas inom frekvensområdet 100-5000 Hz. Metoden är inte avsedd att användas i konsertsalar och liknande lokaler. I bilaga A ges ett exempel över ombildning av efterklangstider uppmätta i tredjedels oktavband till oktavbandsvärden. Bilaga A utgör inte en integrerad del av denna standard. Resultat av mätningar enligt denna standard kan användas för att verifiera krav på efterklangstid i rum i byggnader.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25264

Byggakustik - Mätning av efterklangstid i rum - Fältprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Building acoustics - Measurement of reverberationtime in rooms - Test methods

Artikelnummer: STD-5579

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN ISO 3382-2:2008