Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-2:2013

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 2: Stegljudsisolering (ISO 717-2:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 717-2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-2:2013

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 2: Stegljudsisolering (ISO 717-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 717:
a) definierar sammanfattningsvärden för stegljudsisolering i byggnader och i golv
b) anger regler för att bestämma dessa tal utifrån resultatet av mätningar som utförs i
tredjedelsoktavband i överensstämmelse med ISO 10140-3 och ISO 140-7 och i oktavband i överensstämmelse med detta alternativ för fältmätningar i ISO 140-7
c) definierar sammanfattningsvärden för förbättring av stegljudsisolering i golvbeläggningar och flytande golv beräknas från resultaten av mätningar som utförts enligt med ISO 10140-3
d) specificerar ett förfarande för att bedöma den vägda reduktionen i stegljudsnivå för golvbeläggningar som appliceras på lätta golv.
Sammanfattningsvärdena enligt denna del av ISO 717 är avsedda för värdering av stegljudsisolering och för förenkla formuleringen av akustikkrav i byggregler. I tillägg beskrivs en metod för värdering i steg om 0,1 dB för att uttrycka osäkerhet (utom för anpassningstermer). De nödvändiga numeriska värdena på sammanfattningsvärdena specificeras för olika syften.
Värderingen av resultat från mätningar som utförs inom ett utökat frekvensområde beskrivs i Bilaga A.
En metod för att erhålla sammanfattningsvärden för bara tunga golv enligt deras resultat i kombination med golvbeläggningar beskrivs i Bilaga B.
Ett exempel på beräkning av ett sammanfattningsvärde ges i Bilaga C.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-2:2013

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 2: Stegljudsisolering (ISO 717-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2013)

Artikelnummer: STD-80011687

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-13

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 717-2:2013

Ersätter: SS-EN ISO 717-2 , SS-EN ISO 717-2/A1:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 717-2:2020