Standard Svensk standard · SS-ISO 12491

Statistiska metoder för kvalitetsstyrning av byggmaterial och byggprodukter

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives general principles for the application of statistical methods in the quality control of building materials and components in compliance with the safety and serviceability requirements of ISO 2394. This International Standard is applicable to all buildings and other civil engineering work, existing or under construction, whatever the nature or combination of the materials used, for example concrete, steel, wood, bricks.

Ämnesområden

ISO-standarder för bärverksdimensionering (91.070.10) Eurokod, övrigt (91.070.80) Byggnadsstommar (91.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Statistical methods for quality control of building materials and components

Artikelnummer: STD-32382

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-04-26

Antal sidor: 34