Standard Svensk standard · SS-EN 1998-1:2004/AC:2009

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 1: Allmänna regler, seismisk påverkan och regler för byggnader

Status: Gällande

Ämnesområden

Eurokod 8, Jordbävningsresistenta konstruktioner (91.070.08) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1:General rules, seismic actions and rules for buildings.

Artikelnummer: STD-70257

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-16

Antal sidor: 20

Korrigerar: SS-EN 1998-1:2004