Standard Svensk standard · SS-EN 28970

Ergonomi - Bestämning av metabolisk värmeproduktion (ISO 8996:1990)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8970:2010

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Ergonomics - Determination of metabolic heat production (ISO 8996:1990)

Artikelnummer: STD-10082

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-10-16

Antal sidor: 1

Ersätts av: SS-EN ISO 8970:2010