Standard Ikraftsättning · SS-ISO 11561

Åldring av värmeisoleringsmaterial - Bestämning av långsiktig förändring av värmemotstånd i plaster med slutna celler (accelererad laboratorieprovning)

Status: Gällande

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28680

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-29

Antal sidor: 1